Työturvallisuus

Hyvä johtamisjärjestelmä on avain laatuajatteluun työturvallisuudessa

Terveellinen ja turvallinen työympäristö ei synny itsestään, ja sen rakentamisessa on monta sudenkuoppaa. Ne voi välttää, jos työturvallisuutta lähestyy jäsennellysti ja systemaattisesti – siis käytännössä laatustandardien eli sertifioitujen johtamis- ja toimintajärjestelmien avulla.

Standardit, esimerkiksi työterveyden ja -turvallisuuden ISO 45001:2018 sekä laatujohtamisen ISO 9001:2015 auttavat työyhteisöä hallitsemaan ja tuntemaan tavanomaiseen toimintaan sekä poikkeustilanteisiin liittyvät vaaratekijät ja tehostamaan työyhteisön toimintaa.

Laatuajattelu alkaa työyhteisön johdosta ja ulottuu sen kaikkiin toimintoihin. Laatuajattelusta, sen toteuttamisesta ja valvonnasta vastaa organisaation johto. Hyvä johtamisjärjestelmä on avain laatuajatteluun myös työturvallisuudessa.

ISO 45001 –standardi työkaluksi

Yhteistoimiin ja suuriin kokoonpanoihin pääsemisen edellytykseksi nousee tulevaisuudessa yhä varmemmin se kuinka osallistujayritys on hoitanut turvallisuusratkaisunsa ja kuinka ne sopivat yhteen kokonaisuudessa muiden kanssa.

Hyvä apu tässä on esimerkiksi ISO 45001 –standardi.  Sertifiointi auttaa kehittämään ja edistämään terveys- ja turvallisuuskulttuuria. ISO 45001-standardi on työkalu riskien ehkäisemiseen ja hallintaan. Se minimoi toiminnan piirissä oleville ihmisille aiheutuvia haittoja. Arviointi ja sertifiointi ISO 45001-standardin mukaan osoittaa organisaation sitoutumista jatkuvaan parantamiseen sekä lain vaatimusten täyttämiseen ylläpitämällä työterveyden johtamisjärjestelmää.

ISO 45001 standardi painottaa:

 • ylimmän johdon sitoutumista
 • työntekijöiden osallistumista
 • riskien hallintaa ja toiminnan parantamiseen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämistä
 • työterveys- ja työturvallisuusasioiden yhdistämistä organisaation liiketoimintaprosesseihin

Esimerkki suppeasta työturvallisuuden kartoituksesta:

 • kemikaaliluettelo ja palavat aineet
 • riskien arviointi
 • työterveyshuollon kilpailuttaminen ja järjestäminen
 • työsuojelun toimintaohjelma
 • pelastussuunnitelma
 • koulutusrekisteri 
 • ketterä järjestelmä ylläpitoon

Laaja työturvallisuuden kartoitus:

 • perehdytyssuunnitelma
 • työnopastus
 • työsopimus
 • turvallisuushavainto ja läheltä piti -tilanteet
 • päihdeohjelma
 • väkivaltariskien arviointi
 • väkivalta- ja uhkatilanneohjeet
 • tapaturmatutkinta ja käsittely
 • kemiallisten riskien arviointi (kemikaali tai työssä syntyvä altiste)
 • työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden arviointi
 • henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
 • tasa-arvosuunnitelma
 • yhdenvertaisuussuunnitelma
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi työpaikalla
 • laaja järjestelmä työturvallisuuden ylläpitoon

Ota yhteyttä!