Johtamisjärjestelmä

Mitä hyötyä yritykselle on ISO 9001 -standardista laatujärjestelmästä? 

 • Varmistaa, että yritys pystyy jatkuvasti tuottamaan asiakkaiden tarpeet täyttäviä tuotteita tai palveluja
 • Tukee toiminnan ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä
 • Kasvattaa asiakkaiden luottamusta yritykseen
 • Parantaa henkilöstön osallistumista, motivaatiota ja tietoisuutta asiakastarpeista
 • Selkeyttää vastuunjakoa
 • Parantaa riskienhallintaa
 • Toimii työkaluna toimittajasuhteiden kehittämisessä
 • Parantaa muutostenhallintaa
 • Vähentää virheitä ja poikkeamia
 • Vähentää laatukustannuksia
 • Parantaa asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden sitoutumista yritykseen

Pystymme tarjoamaan käyttöönne laajan palvelukokonaisuuden!

 • Laatupolitiikka ja -strategia tavoitteineen, joka sisällytettävä kiinteäksi osaksi organisaation liiketoimintastrategiaa.
 • Organisaation johdon sitouttaminen ja vastuullistaminen laatujohtamiseen.
 • Riskienhallinta, tunnistaminen ja huomioon ottaminen päätöksenteossa.
 • Prosessien ja organisaation kuvaaminen.
 • Helppokäyttöisen pilvipalvelun korvaamaan hankalasti hallittavat dokumentit, kaikkien yleisimpien standardien mukaiset järjestelmät samalla palvelulla.

Ota Yhteyttä!