LAATU, YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät perustuvat yhteisesti sovittuun tapaan toimia. Kehitysjärjestelmille on monia nimityksiä (johtamis-, toimintajärjestelmä jne...) ja painotukset kehittämisprojekteissa vaihtelevat. Kartoitamme oikeat painotukset ja nimitykset niin, että kokonaisuus täyttää yrityksen ja sidosryhmien sekä kansainvälisten ISO standardien asettamat sertfiointivaatimukset.