TOTEUTAMME TOIMEKSIANTOJA YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA.

  ANNAMME ASIANTUNTIJAPALVELUITA JA OHJAAMME YRITYSTÄ
  SERTIFIOINTITAVOITTEISIIN SEURAAVILLA OSA-ALUEILLA:


 

LAATUJÄRJESTELMÄ ISO 9001 

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ ISO 14001

 TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUS-

JÄRJESTELMÄ OHSAS 18001 

LAATUTAVOITTEET JA -OHJELMAT

YMPÄRISTÖTAVOITTEET JA -OHJELMAT

TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUS-

TAVOITTEET SEKÄ -OHJELMAT

SISÄISET AUDITOINNIT JA JOHDON KATSELMUKSET

CE-MERKINNÄT: KIVIAINES, MURSKEET JA

METALLIRAKENTEET, EN 1090-1, EN 1090-2,

EN 1090-3 

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTTAJAN PÄTEVYYS

TYÖTURVALLISUUSKORTIT  KEHITTÄMISJÄRJESTELMIIN LIITTYVIÄ YRITYSKOULUTUKSIA